TREZORJI in VARNOSTNE OMARE

NAVODILA ZA VGRADNJO ZIDNIH TREZORJEV

Pred montazo trezorja se prepricamo, ce je prilozeno vse, kar je navedeno v “Navodilih za uporabo” in ce med prevozom ni prislo do poskodb proizvoda.

Za pravilno vgradnjo zidnega trezorja OPTIS, priporocamo naslednje:

odprtina v zidu naj bo 5 do 10 cm vecja od zunanjih dimenzij trezorja, odprtina spredaj naj bo manjsa kot zadaj,

pred vgradnjo prelepite prednjo stran trezorja z lepilnim trakom ali folijo, zaradi zascite pred praskami oz. prahom in peskom, trezor je potrebno vzidati v vodoravnem polozaju, tako da se izravna z vodno tehtnico (lezaji vrat morajo biti na desni strani, gledano od spredaj), prednja stran trezorja (vrata) mora biti izravnana s steno, po moznosti v odprtino zagozdimo zidake ali kovinske kose (armiranje) in odprtino zapolnimo z betonom, priporocljiva je vgradnja v nosilne stene, v kolikor pa stena ni nosilna jo je potrebno pod trezorjem ojacati in zapolniti z betonom in opeko ter po moznosti dodatno privijaciti trezor na podlago.

Po vgradnji morajo biti vrata trezorja odprta vsaj 2 dni oz. dokler se stena ne posusi.

 

NAVODILA ZA MONTAZO SAMOSTOJECIH TREZORJEV IN VARNOSTNIH OMAR

Pred montazo trezorja se prepricamo, ce je prilozeno vse, kar je navedeno v “Navodilih za uporabo” in ce med prevozom ni prislo do poskodb proizvoda.

Pri varnostnih omarah s policami v omaro najprej namestimo stranski plosci z nosilci za police in ju fiksiramo tako, da vpnemo med njiju police.

Trezorji in omare OPTIS imajo na zadnji in/ali spodnji stranici 2 ali 4 izvrtine premera 10 mm, kar omogoca pritrditev z vijaki na hrbtni in/ali spodnji strani trezorja. Izvrtine so lahko iz notranje strani tovarnisko prekrite s plocevinasto ploscico. Ko se odlocimo katere izvrtine bomo uporabili za pritrditev, ploscice z zunanje strani izbijemo.

Pri montazi samostojecega trezorja OPTIS, priporocamo naslednje:

od materiala iz katerega je podlaga za pritrditev je seveda odvisna izbira ustreznih vijakov,

kadar pritrjujemo trezor v obstojece pohistvo, ga hkrati pritrdimo skozi hrbtisce pohistva v steno ali skozi dno v tla,

za pritrditev v nosilno steno ali tla uporabimo lesne ali metricne vijake z glavo na izvijac, premera 8 mm, dolzine 80 do 100 mm in ustrezne vlozke,

kadar trezor uporabljamo kot samostojec kos pohistva, dosezemo najvecjo stopnjo varnosti, ce je trezor pritrjen hkrati v steno in v tla.

Trezorji morajo biti namesceni v vodoravnem polozaju.

 

OPOZORILO !

Za vse trezorje OPTIS velja, da se mehanizma za zapiranje ne sme podmazovati !

Trezorji niso primerni za namestitev v prostore, kjer povprecna vlaznost zraka presega 80%.

 

 

NAVODILA ZA UPORABO MEHANSKE SIFRIRKE

Navodila preberite do konca, pazljivo in natancno !

Stevilke v oklepajih teksta predstavljajo funkcionalne dele trezorja (glej Slika 1).

Mehanska sifrirka deluje na principu treh soosnih diskov in omogoca nastavitev nad 1.440.000 moznih kombinacij. Sifra za odpiranje kljucavnice trezorja je lahko sestavljena iz najvec treh stevil oz. polozajev na stevilcnici (4). Vsaka crtica na belem polju stevilcnice ustreza doloceni stevilki od 1 do 99. Za sifre ne uporabljajte stevilk oz. polozajev v rdecem polju stevilcnice!

Pred vrtenjem regulatorja (5) mora puscica regulatorja (3) kazati 0/0 na stevilcnici. Pri izbiranju prednastavljene sifre je potrebno, da nastavite puscico regulatorja vedno natancno na zeljeno stevilko. V nasprotnem primeru je potrebno ves postopek izbiranja v celoti ponoviti.

Tovarnisko prednastavljena zacetna kombinacija je: 50.

A.) KAKO PRVIC ODPREMO TREZOR ?

1) Regulator zavrtimo najmanj 4 polne kroge v desno in puscico nastavimo  v polozaj 0/0.

2) Regulator 3 krat zavrtimo v levo (napravimo 3 polne kroge tako, da gre puscica 3 krat cez 0/0) in cetrti obrat nadaljujemo natancno do polozaja 5/0  na stevilcnici (50).

3) Regulator pocasi obrnemo v desno, dokler se sam ne zaustavi.

4) Trezor je odklenjen in ga lahko odpremo  tako, da krozno kljuko (2) v vratih obrnemo v desno.

B.) KAKO PREDNASTAVIMO NOVO  SIFRO ?

1) Vrata sefa morajo biti odprta, zapahi (1) morajo biti blokirani (v polozaju zunaj - krozno kljuko obrnemo skrajno levo in nekajkrat zavrtimo regulator najprej v levo in nato v desno).

2) Izberemo prednastavljeno sifro (50): puscico regulatorja nastavimo v polozaj 0/0 in regulator 3 krat zavrtimo v levo (napravimo 3 polne kroge tako, da gre puscica 3 krat cez 0/0) in cetrti obrat nadaljujemo natancno do polozaja 5/0  na stevilcnici (50).

3) Kljuc za menjavo kombinacij (7) vlozimo z glavo (8)  v odprtino na notranji strani vrat, z rocajem (6) v smeri polozaja 1 (slika 2).

( Ce se kljuc zatakne in ga ne moremo vloziti do konca, pomeni, da prednastavljena sifra ni bila natancno izbrana. V tem primeru ponovimo postopek, opisan pod tocko 2.)

4) Kljuc obrnemo iz polozaja 1 v polozaj 2 (podrocje menjave - slika 2).

( ce ga ne moremo obrniti, pomeni da ni vlozen ko konca.)

5) Pricnemo postopek vnosa izbrane sifre (npr. 60-90-5)

6) Puscico regulatorja  nastavimo tocno v polozaj 0/0.

7) Regulator 3 krat zavrtimo v levo (napravimo 3 polne kroge tako, da gre puscica 3 krat cez 0/0) in cetrti obrat nadaljujemo natancno do polozaja na stevilcnici, ki ustreza prvi stevilki sifre - v nasem primeru 6/0  (60).

8) Regulator 2 krat zavrtimo v desno (napravimo 2 polna kroga tako, da gre puscica 2 krat cez prvo stevilko sifre - v nasem primeru 60) in tretji obrat nadaljujemo natancno do polozaja na stevilcnici, ki ustreza drugi stevilki sifre - v nasem primeru 9/0 (90).

9) Regulator 1 krat zavrtimo v levo (napravimo 1 poln krog tako, da gre puscica 1 krat cez drugo stevilko sifre - v nasem primeru 90) in drugi obrat nadaljujemo natancno do polozaja na stevilcnici, ki oznacuje tretjo stevilko sifre - v nasem primeru do crtice na stevilcnici, ki ustreza stevilu 5.

10) Kljuc za menjavo kombinacij obrnemo iz polozaja 2 v polozaj 3 in ga izvlecemo (slika 2).

NOVA SIFRA JE NASTAVLJENA.

 

OPOZORILO !

Po izvedenem postopku prednastavitve nove sifre obvezno napravimo preizkus izbire nove sifre pri odprtih vratih trezorja (glej poglavje C !!!).

Ce se zapahi trezorja ob preizkusu ne deblokirajo (v polozaj notri), to lahko pomeni, da nismo natancno izbrali sifre (v tem primeru ponovimo postopek opisan v poglavju C), ali da nismo pravilno izvedli postopkov za prednastavitev nase sifre (glej poglavje B). V tem primeru je potrebno kljucavnico resetirati (glej poglavje E) in ponoviti postopek prednastavitve nove sifre.

 

OPOMBA !

Ni nujno, da prednastavimo sifro s tremi stevilkami (polozaji na stevilcnici). V kolikor zelimo nastaviti sifro le z eno stevilko,  zakljucimo nastavitev (izvedemo postopek opisan pod tocko 10) neposredno po nastavitvi prve stevilke ( glej tocko 7)). Ce zelimo nastaviti sifro z dvema stevilkama, zakljucimo nastavitev po nastavitvi druge stevilke sifre (po izvedbi postopka, opisanega pod tocko 8)).  V kolikor sestavimo sifro z  eno ali dvema stevilkama oziroma polo ajema na stevilcnici, moramo to smiselno upostevati tudi pri izvajanju postopkov, opisanih v poglavjih od B do E. Upostevajte, da prevec enostavna sifra  ne more biti sinonim za varnost!

 

C.) IZBIRA PREDNASTAVLJENE SIFRE IN ODPIRANJE TREZORJA

Ko zelimo deblokirati kljucavnico in zapahe, z regulatorjem izberemo nastavljeno sifro tako, da:

1)  Smiselno ponovimo postopke opisane v poglavju B od tocke 6) do 9).

2)  Iz polozaja, ki oznacuje zadnjo stevilko nase sifre, zavrtimo regulator v nasprotno smer, dokler se ne zaustavi (ce ima nasa sifra 3 stevilke, je nasprotna smer v desno).

3) Zapahe deblokiramo (v polozaj notri) s tem, da obrnemo krozno kljuko skrajno desno.

VRATA TREZORJA SO ODKLENJENA.

 

D.) ZAPIRANJE TREZORJA

1) Zapremo vrata trezorja in blokiramo zapahe tako, da obrnemo krozno kljuko skrajno levo.

2) Regulator odblokiramo tako, da ga najprej zavrtimo v levo, nato pa namanj 4 polne kroge  v desno, da prikrijemo sifro.

VRATA TREZORJA SO ZAKLENJENA.

 

P O S E B N O    O P O Z O R I L O !              NE POZABITE SIFRE !!!

Resetiranje kljucavnice in prednastavitev nove sifre je mogoce samo pri ODPRTIH VRATIH  trezorja.

 

E.) RESETIRANJE KLJUCAVNICE (BRISANJE NASTAVLJENE SIFRE)

To operacijo izvedemo samo v primeru, da je prislo do napake med prednastavljanjem sifre oziroma v kolikor prednastavljene sifre ne poznamo.

Vrata trezorja morajo biti odprta, zapahi morajo biti blokirani (v polozaju zunaj):

1) Vstavimo kljuc za menjavo kombinacij z rocajem  (6) v odprtino na zadnji strani vrat in ga rahlo potiskamo proti notranjosti (slika 2) .

2) Regulator vrtimo  v levo, dokler se kljuc  ne pogrezne (priblizno 5 mm).

3) Regulator vrtimo v desno, dokler se kljuc  ne pogrezne  drugic.

4) Regulator vrtimo v levo, dokler  se kljuc  ne pogrezne tretjic.

5) Izvlecemo kljuc in pazimo, da se regulator ne premakne.

6) Prednastavimo novo sifro, po postopku opisanem v poglavju B,  tocke  3) do 10).

 

NAVODILA ZA UPORABO KLJUCAVNIC Z DVOBRADIM KLJUCEM

Vsakemu trezorju s klasicno kljucavnico na dvobradi kljuc sta prilozena dva originalna dvobrada kljuca iz poniklane medenine. To sta edina originalna kljuca za ustrezno kljucavnico.

PAZITE, DA NE IZGUBITE OBEH.

Pri proizvajalcu je sicer mozno narociti “surovce” za izdelavo kopije kljuca pri usposobljenemu kljucavnicarju, vendar je v primeru izgube kljuca, nadaljnja varnost trezorja seveda vprasljiva.

Kljuc je potrebno vstaviti do konca v kljucavnico. Trezor se odklepa z dvema obratoma kljuca v desno in zaklepa z dvema obratoma kljuca v levo. V kolikor se naredi le en obrat, se kljuca ne da izvleci.

 

NAVODILA ZA UPORABO ELEKTRONSKE SIFRIRKE

Pred uporabo preberite navodila pazljivo in natancno do konca !

Elektronska sifrirka omogoca nastavitev 10.000.000 razlicnih kombinacij. Uporabnikova osebna sifra je lahko sestavljena iz ene do sedem stevilk. Upostevajte, da prevec enostavna sifra ne more biti sinonim za varnost.

Ob nakupu trezorja je ena izmed odprtin za zapahe zascitena s PVC zaticem, ki preprecuje zaprtje vrat. Zatic odstranite sele za tem, ko trezor opremite z ustreznimi baterijami

Tovarnisko prednastavljena zacetna sifra je: 6.

NAMESTITEV BATERIJ Na notranji strani vrat trezorja je crn PVC pokrovcek, pod katerim je prostor za baterije. V prilozeni baterijski vlozek vstavimo 4 enake alkalne baterije,  velikost AA, tip LR6, z napetostjo 1,5 V. Pazimo, da ne zamenjamo polov (+ in -). Baterijski vlozek povezemo z zaklepnim mehanizmom s pomocjo vgrajenega dvopolnega prikljucka.

 

SEZNAM IN OSNOVNE FUNKCIJE INDIKATORJEV IN TIPK NA TIPKOVNICI

ELEKTRONSKE KLJUCAVNICE

 

OPIS                                                                                                   NAMEMBNOST

Indikator IN FUNZIONE       zelena lucka potrdi pravilnost izvedenega postopka

Indikator ERRORE               rdeca lucka opozori na napako pri izvajanju postopka

Indikator BATTERIE            rumena lucka opozori na oslabljene baterije

Indikator AL-EST                rdecalucka potrdi prikljucitev zunanjega dovoda energije

 

Ostevilcene tipke od 0 do 9                                                   vnos sifre

Tipka ON                                                                         (aktiviranje tipkovnice)

Tipka COMB.                                                                     (nima uporabniske funkcije)

Tipka ENTER                                                                     potrditev izvedenega vnosa na tipkovnici

 

Elektronski zvocni signal        bip                                           potrdi posamezen vnos na tipkovnici

Kratek kovinski zvok                                                            potrdi deblokado zaklepnega mehanizma

Daljsi elektronski pisk                                                           opozori na napacen vnos sifre

 

SPLOSNA OPOZORILA IN NAPOTKI

Na vsak nepravilen vnos (napako) nas opozori rdeci svetlobni indikator ERRORE,

vsak pravilno zakljuceni vnos pa potrdi zeleni svetlobni indikator IN FUNZIONE.

Po vsakem vnosu je tipkovnica aktivna se priblizno 20 sekund. V kolikor prekinemo katerikoli postopek, ki ga izvajamo na tipkovnici, za vec kot 20 sekund, se mehanizem samodejno izkljuci in je postopek potrebno ponoviti od zacetka.

 

POSTOPEK  ODPIRANJA TREZORJA

Pred zacetkom postopka odklepanja zaklepnega mehanizma, se prepricamo, da je krozna kljuka na vratih  obrnjena skrajno levo.

Vtipkamo prednastavljeno sifro (ob prvem odpiranju mehanizma je to: 6, kasneje pa je to osebna sifra (od 1 do 7 stevilk), ki smo jo predhodno shranili). Vsak pritisk na posamezno stevilko mora spremljati zvocni signal (bip) in utrip zelenega indikatorja POWER.

Pritisnemo tipko ENTER, pri cemer se mora  prizgati zeleni indikator IN FUNZIONE in zaslisati kratek kovinski zvok, ki oznacuje, da je zaklepni mehanizem deblokiran.

Krozno kljuko na vratih obrnemo skrajno desno in trezor je odprt. Cas odpiranja od pritiska na tipko ENTER je priblizno 5 sekund. V kolikor v tem casu ne obrnemo kljuke, se zaklepni mehanizem avtomaticno blokira in postopek odpiranja moramo ponoviti.

 

OPOZORILO !

V  kolikor se pri vnosu sifre zmotimo petkrat zaporedoma, se zaklepni mehanizem samodejno blokira za 5 minut. V tem casu utripa rdeci indikator ERRORE, na tipkovnici pa ni mozno izvajati nobene operacije. Ta funkcija sluzi za dodatno varovanje pred uporabo nepooblascenih oseb. Po preteku petih minut se po vsaki nepravilno vneseni sifri mehanizem blokira za nadaljnjih 5 minut. Varovalno funkcijo iznici samo vnos pravilne sifre.

 

SHRANJEVANJE OSEBNE SIFRE

Pred pricetkom postopka za shranitev nove sifre morajo biti vrata trezorja odprta, zapahi blokirani v polozaju zunaj in krozna kljuka obrnjena skrajno levo.

Pritisnemo tipko ON, da aktiviramo tipkovnico.

Na notranji strani vrat trezorja, pod zgornjim robom, desno od crnega PVC pokrovcka baterij,  poiscemo okrogel gumb za menjavo sifre.

Pritisnemo gumb za menjavo sifre na notranji strani vrat in ga drzimo stisnjenega dokler ne zaslisimo daljsega piska in na tipkovnici zagori zeleni indikator IN FUNZIONE.

Takrat spustimo notranji gumb in na tipkovnici vnesemo novo osebno sifro (od 1 do 7 stevilk).

Potrdimo s pritiskom na tipko ENTER.

Pozor: Nekateri  trezorji imajo gumb za spremembo kode na zunanji strani vrat trezorja (gumb COMB). Postopek za spremembo kode je enak kot pri opisu zgoraj le gumb (COMB.) prevzame funkcijo notranjega gumba za spremembo kode.

Ce je nova sifra uspesno vnesena in shranjena, slisimo daljsi potrditveni zvocni signal in hkrati zasveti zeleni indikator IN FUNZIONE.

Ce nova sifra ni sprejeta, poleg daljsega zvocnega signala (piska) zasveti rdeci indikator ERRORE. Vse postopke za vnos sifre moramo ponoviti.

 

P O S E B N O   O P O Z O R I L O !

UCITE SE NASTAVLJANJA NOVE SIFRE PRI ODPRTIH VRATIH TREZORJA !!!

Ce do sedaj niste imeli se nikoli opravka s podobnim sistemom ter prvic prednastavljate sifro za odpiranje mehanizma vam priporocamo, da vrata trezorja zaprete in blokirate zapahe sele takrat, ko ste prepricani, da postopek prednastavljanja in vnosa sifre popolnoma obvladate.

 

VZDRZEVANJE

Elektronski mehanizem sifrirke je obcutljiv na napetost elektricnega napajanja.

Za brezhibno delovanje mehanizma je nujno, da uporabljamo ustrezne, kvalitetne, alkalne baterije.

Ko menjamo baterije, vedno zamenjamo vse baterije z novimi.

Ko je tipkovnica aktivna, nas na oslabljene baterije opozarja rumeni indikator BATTERIE. V kolikor baterij ne zamenjamo z novimi, tipkovnica po dolocenem casu preneha reagirati na vnose. Odklepanje zaklepnega mehanizma je v takem primeru mogoce samo z zunanjim dovodom energije.

 

ZUNANJI DOVOD ENERGIJE

Vsakemu trezorju z elektronsko sifrirko je poleg baterijskega vlozka prilozen tudi dvopolni prikljucek za prikljucitev zunanjega dovoda energije. V primeru, da nismo pravocasno zamenjali oslabelih baterij, moramo odpiranje zaklepnega mehanizma omogociti s prikljucitvijo tipkovnice na zunanji dovod energije.

Na dvopolni del prikljucka za zunanji dovod energije prikljucimo novo alkalno baterijo, tip     6LR61, z napetostjo 9V.

Vtikac prikljucka za zunanji dovod energije vstavimo v odprtino, ki se nahaja levo spodaj na tipkovnici sifrirke,  pod tipko COMB. Prizge se rdeci indikator AL-EST, ki potrjuje prikljucitev zunanjega dovoda energije.

Izvedemo postopek odpiranja zaklepnega mehanizma, kot je opisano v poglavju ODPIRANJE TREZORJA in odpremo trezor.

Zamenjamo baterije v trezorju, kot je opisano v poglavju NAMESTITEV BATERIJ.

Stalna uporaba zunanjega dovoda energije za odpiranje trezorja ni priporocljiva.

 

P O S E B N O   O P O Z O R I L O !

NE POZABITE SIFRE !!!

Zaradi maksimalne varnosti uporabnikov ni mozna zunanja ponastavitev elektronske kljucavnice.

Odklepanje zaklepnega mehanizma in shranitev nove sifre sta mozna izkljucno z vnosom zadnje pravilno shranjene sifre.

 

VARNOSTNE OMARE - NAVODILA ZA UPORABO ELEKTRONSKE SIFRIRKE

Pred uporabo preberite navodila pazljivo in natancno do konca !

Elektronska sifrirka omogoca nastavitev 10.000.000 razlicnih kombinacij. Uporabnikova osebna sifra je lahko sestavljena iz dveh do sedmih stevilk. Upostevajte, da prevec enostavna sifra ne more biti sinonim za varnost. Ob nakupu varnostne omare preverimo ali so prilozena ustrezna stojala za puske oz. police. Pri omarah s policami najprej namestimo stranska nosilca polic in nato poljubno vstavimo in razmestimo police.

 

NAMESTITEV BATERIJ

Na notranji strani vrat omare je crn PVC pokrovcek, pod katerim je prostor za baterije. V prilozeni baterijski vlozek vstavimo 6 enakih alkalnih baterij,  velikost AA, tip LR6, z napetostjo 1,5 V. Baterijski vlozek povezemo z zaklepnim mehanizmom s pomocjo vgrajenega dvopolnega prikljucka. Pazimo, da ne zamenjamo polov (+ in -).

 

SERVISNA KLJUCAVNICA IN CEVNI KLJUC

Varnostna omara je opremljena z dodatno servisno kljucavnico, ki se nahaja levo nad tipkovnico (odprtina je prekrita z okroglim crnim PVC zaticem). Prilozen je servisni cevni kljucek. Z njim je mozno neodvisno odkleniti zaklepni mehanizem, ne glede na elektronsko sifrirko oz. prednastavljeno sifro.

Kljucek vstavimo v odprtino servisne kljucavnice in ga potisnemo do konca. Zavrtimo ga do konca desno in trezor odpremo s krozno kljuko na vratih.

Priporocamo, da se odpiranje s servisnim kljucem uporablja izkljucno v primeru kadar odpove elektronska sifrirka, kljuc pa naj se hranijo tako, da nepooblascene osebe nimajo dostopa do njega in nikakor ne v sami omari !

 

SHRANJEVANJE OSEBNE SIFRE

Pred pricetkom postopka za shranitev nove sifre morajo biti zapahi blokirani v polozaju zunaj in krozna kljuka obrnjena skrajno levo.

Na notranji strani vrat trezorja, pod zgornjim robom, desno od crnega PVC pokrovcka baterij,  poiscemo okrogel gumb za menjavo sifre.

Pritisnemo gumb za menjavo sifre na notranji strani vrat in ga drzimo stisnjenega dokler ne zaslisimo daljsega piska.

Takrat spustimo notranji gumb in na tipkovnici vnesemo novo osebno sifro (od 2 do 7 stevilk).

Potrdimo s pritiskom na tipko ENTER.

Ce je nova sifra uspesno vnesena in shranjena, slisimo daljsi potrditveni zvocni signal.

 

P O S E B N O   O P O Z O R I L O !

Ce do sedaj niste imeli se nikoli opravka s podobnim sistemom ter prvic prednastavljate sifro za odpiranje mehanizma, vam priporocamo, da vrata trezorja zaprete in blokirate zapahe sele takrat, ko ste prepricani, da postopek odpiranja popolnoma obvladate.

 

POSTOPEK  ODPIRANJA VARNOSTNE OMARE

Pred zacetkom postopka odklepanja zaklepnega mehanizma, se prepricamo, da je krozna kljuka na vratih  obrnjena skrajno levo.

Vtipkamo prednastavljeno osebno sifro (od 2 do 7 stevilk), ki smo jo predhodno shranili).

Pritisnemo tipko ENTER zaslisati je kratek kovinski zvok, ki oznacuje, da je zaklepni mehanizem deblokiran.

Krozno kljuko na vratih obrnemo skrajno desno in omara je odprta. Cas odpiranja od pritiska na tipko ENTER je priblizno 5 sekund. V kolikor v tem casu ne obrnemo kljuke, se zaklepni mehanizem avtomaticno blokira in postopek odpiranja moramo ponoviti.

 

OPOZORILO !  NE POZABITE SIFRE !!!

V  kolikor se pri vnosu sifre zmotimo petkrat zaporedoma, se zaklepni mehanizem samodejno blokira za 5 minut, na tipkovnici pa ni mozno izvajati nobene operacije. Ta funkcija sluzi za dodatno varovanje pred uporabo nepooblascenih oseb. Po preteku petih minut se po vsaki nepravilno vneseni sifri mehanizem blokira za nadaljnjih 5 minut. Varovalno funkcijo iznici samo vnos pravilne sifre.

 

SPLOSNA OPOZORILA IN NAPOTKI

Po vsakem vnosu je tipkovnica aktivna se priblizno 10 sekund. V kolikor prekinemo katerikoli postopek, ki ga izvajamo na tipkovnici za daljsi cas, se mehanizem samodejno izkljuci in je postopek potrebno ponoviti od zacetka.

 

VZDRZEVANJE

Elektronski mehanizem sifrirke je obcutljiv na napetost elektricnega napajanja.

Za brezhibno delovanje mehanizma je nujno, da uporabljamo ustrezne, kvalitetne, alkalne baterije.

Ko menjamo baterije, vedno zamenjamo vse baterije z novimi.

Ko so baterije oslabljene nas pri pritisku vsake tipke na tipkovnici, na to opozori podaljsan zvocni signal. V kolikor baterij ne zamenjamo z novimi, tipkovnica po dolocenem casu preneha reagirati na vnose. Odklepanje zaklepnega mehanizma je v takem primeru mogoce samo s servisnim kljucem.