SPLOŠNA NAVODILA

NAVODILA ZA VGRADNJO ZIDNIH TREZORJEV

Pred montažo trezorja se prepričamo, če je priloženo vse, kar je navedeno v “Navodilih za uporabo” in ce med prevozom ni prišlo do poškodb proizvoda.

Za pravilno vgradnjo zidnega trezorja OPTIS, priporočamo naslednje:

odprtina v zidu naj bo 5 do 10 cm večja od zunanjih dimenzij trezorja, odprtina spredaj naj bo manjša kot zadaj,

pred vgradnjo prelepite prednjo stran trezorja z lepilnim trakom ali folijo, zaradi zaščite pred praskami oz. prahom in peskom, trezor je potrebno vzidati v vodoravnem položaju, tako da se izravna z vodno tehtnico (ležaji vrat morajo biti na desni strani, gledano od spredaj), prednja stran trezorja (vrata) mora biti izravnana s steno, po možnosti v odprtino zagozdimo zidake ali kovinske kose (armiranje) in odprtino zapolnimo z betonom, priporočljiva je vgradnja v nosilne stene, v kolikor pa stena ni nosilna jo je potrebno pod trezorjem ojačati in zapolniti z betonom in opeko ter po možnosti dodatno pri vijačiti trezor na podlago.

Po vgradnji morajo biti vrata trezorja odprta vsaj 2 dni oz. dokler se stena ne posuši.

 

NAVODILA ZA MONTAZO SAMOSTOJECIH TREZORJEV IN VARNOSTNIH OMAR

Pred montažo trezorja se prepričamo, če je priloženo vse, kar je navedeno v “Navodilih za uporabo” in ce med prevozom ni prišlo do poškodb proizvoda.

Pri varnostnih omarah s policami v omaro najprej namestimo stranski plošči z nosilci za police in ju fiksiramo tako, da vpnemo med njiju police.

Trezorji in omare OPTIS imajo na zadnji in/ali spodnji stranici 2 ali 4 izvrtine premera 10 mm, kar omogoča pritrditev z vijaki na hrbtni in/ali spodnji strani trezorja. Izvrtine so lahko iz notranje strani tovarniško prekrite s pločevinasto ploščico. Ko se odločimo katere izvrtine bomo uporabili za pritrditev, ploščice z zunanje strani izbijemo.

Pri montaži samostoječega trezorja OPTIS, priporočamo naslednje:

od materiala iz katerega je podlaga za pritrditev je seveda odvisna izbira ustreznih vijakov,

kadar pritrjujemo trezor v obstoječe pohištvo, ga hkrati pritrdimo skozi hrbtišče pohištva v steno ali skozi dno v tla,

za pritrditev v nosilno steno ali tla uporabimo lesne ali metrične vijake z glavo na izvijač, premera 8 mm, dolžine 80 do 100 mm in ustrezne vložke,

kadar trezor uporabljamo kot samostoječ kos pohištva, dosežemo največjo stopnjo varnosti, ce je trezor pritrjen hkrati v steno in v tla.

Trezorji morajo biti nameščeni v vodoravnem položaju.

OPOZORILO !

Za vse trezorje OPTIS velja, da se mehanizma za zapiranje ne sme podmazovati !

Trezorji niso primerni za namestitev v prostore, kjer povprečna vlažnost zraka presega 80%.

NAVODILA ZA UPORABO MEHANSKE SIFRIRKE

Navodila preberite do konca, pazljivo in natančno !

Številke v oklepajih teksta predstavljajo funkcionalne dele trezorja (glej Slika 1).

Mehanska šifrerka deluje na principu treh soosnih diskov in omogoča nastavitev nad 1.440.000 možnih kombinacij. Šifra za odpiranje ključavnice trezorja je lahko sestavljena iz največ treh števil oz. položajev na številčnici (4). Vsaka črtica na belem polju številčnice ustreza določeni številki od 1 do 99. Za šifre ne uporabljajte številk oz. položajev v rdečem polju številčnice!

Pred vrtenjem regulatorja (5) mora puščica regulatorja (3) kazati 0/0 na številčnici. Pri izbiranju pred nastavljene šifre je potrebno, da nastavite puščico regulatorja vedno natančno na željeno številko. V nasprotnem primeru je potrebno ves postopek izbiranja v celoti ponoviti.

Tovarniško pred nastavljena začetna kombinacija je: 50.

A.) KAKO PRVIC ODPREMO TREZOR ?

1) Regulator zavrtimo najmanj 4 polne kroge v desno in puščico nastavimo  v položaj 0/0.

2) Regulator 3 krat zavrtimo v levo (napravimo 3 polne kroge tako, da gre puščica 3 krat čez 0/0) in četrti obrat nadaljujemo natančno do položaja 5/0  na številčnici (50).

3) Regulator počasi obrnemo v desno, dokler se sam ne zaustavi.

4) Trezor je odklenjen in ga lahko odpremo  tako, da krožno kljuko (2) v vratih obrnemo v desno.

B.) KAKO PREDNASTAVIMO NOVO  SIFRO ?

1) Vrata sefa morajo biti odprta, zapahi (1) morajo biti blokirani (v položaju zunaj – krožno kljuko obrnemo skrajno levo in nekajkrat zavrtimo regulator najprej v levo in nato v desno).

2) Izberemo pred nastavljeno šifro (50): puščico regulatorja nastavimo v položaj 0/0 in regulator 3 krat zavrtimo v levo (napravimo 3 polne kroge tako, da gre puščica 3 krat čez 0/0) in četrti obrat nadaljujemo natančno do položaja 5/0  na številčnici (50).

3) Ključ za menjavo kombinacij (7) vložimo z glavo (8)  v odprtino na notranji strani vrat, z ročajem (6) v smeri položaja 1 (slika 2).

( Ce se ključ zatakne in ga ne moremo vložiti do konca, pomeni, da pred nastavljena šifra ni bila natančno izbrana. V tem primeru ponovimo postopek, opisan pod točko 2.)

4) Ključ obrnemo iz položaja 1 v položaj 2 (področje menjave – slika 2).

( ce ga ne moremo obrniti, pomeni da ni vložen ko konca.)

5) Pričnemo postopek vnosa izbrane šifre (npr. 60-90-5)

6) Puščico regulatorja  nastavimo točno v položaj 0/0.

7) Regulator 3 krat zavrtimo v levo (napravimo 3 polne kroge tako, da gre puščica 3 krat čez 0/0) in četrti obrat nadaljujemo natančno do položaja na številčnici, ki ustreza prvi številki šifre – v našem primeru 6/0  (60).

8) Regulator 2 krat zavrtimo v desno (napravimo 2 polna kroga tako, da gre puščica 2 krat čez prvo številko šifre – v našem primeru 60) in tretji obrat nadaljujemo natančno do položaja na številčnici, ki ustreza drugi številki šifre – v našem primeru 9/0 (90).

9) Regulator 1 krat zavrtimo v levo (napravimo 1 poln krog tako, da gre puščica 1 krat čez drugo številko šifre – v našem primeru 90) in drugi obrat nadaljujemo natančno do položaja na številčnici, ki označuje tretjo številko šifre – v našem primeru do črtice na številčnici, ki ustreza številu 5.

10) Kljuc za menjavo kombinacij obrnemo iz položaja 2 v položaj 3 in ga izvlečemo (slika 2).

NOVA SIFRA JE NASTAVLJENA.

OPOZORILO !

Po izvedenem postopku pred nastavitve nove šifre obvezno napravimo preizkus izbire nove šifre pri odprtih vratih trezorja (glej poglavje C !!!).

Ce se zapahi trezorja ob preizkusu ne deblokirajo (v položaj notri), to lahko pomeni, da nismo natančno izbrali šifre (v tem primeru ponovimo postopek opisan v poglavju C), ali da nismo pravilno izvedli postopkov za pred nastavitev nase šifre (glej poglavje B). V tem primeru je potrebno ključavnico resetirati (glej poglavje E) in ponoviti postopek pred nastavitve nove šifre.

OPOMBA !

Ni nujno, da pred nastavimo šifro s tremi številkami (položaji na številčnici). V kolikor želimo nastaviti šifro le z eno številko,  zaključimo nastavitev (izvedemo postopek opisan pod točko 10) neposredno po nastavitvi prve številke ( glej točko 7)). Ce želimo nastaviti šifro z dvema številkama, zaključimo nastavitev po nastavitvi druge številke šifre (po izvedbi postopka, opisanega pod točko 8)).  V kolikor sestavimo šifro z  eno ali dvema številkama oziroma polo najema na številčnici, moramo to smiselno upoštevati tudi pri izvajanju postopkov, opisanih v poglavjih od B do E. Upoštevajte, da preveč enostavna šifra  ne more biti sinonim za varnost!

C.) IZBIRA PREDNASTAVLJENE SIFRE IN ODPIRANJE TREZORJA

Ko želimo deblokirati ključavnico in zapahe, z regulatorjem izberemo nastavljeno šifro tako, da:

1)  Smiselno ponovimo postopke opisane v poglavju B od točke 6) do 9).

2)  Iz položaja, ki označuje zadnjo številko nase šifre, zavrtimo regulator v nasprotno smer, dokler se ne zaustavi (če ima naša šifra 3 številke, je nasprotna smer v desno).

3) Zapahe deblokiramo (v položaj notri) s tem, da obrnemo krožno kljuko skrajno desno.

VRATA TREZORJA SO ODKLENJENA.

D.) ZAPIRANJE TREZORJA

1) Zapremo vrata trezorja in blokiramo zapahe tako, da obrnemo krožno kljuko skrajno levo.

2) Regulator odblokiramo tako, da ga najprej zavrtimo v levo, nato pa najmanj 4 polne kroge  v desno, da prikrijemo šifro.

VRATA TREZORJA SO ZAKLENJENA.

P O S E B N O    O P O Z O R I L O !              NE POZABITE SIFRE !!!

Resetirane ključavnice in pred nastavitev nove šifre je mogoče samo pri ODPRTIH VRATIH  trezorja.

E.) RESETIRANJE KLJUCAVNICE (BRISANJE NASTAVLJENE SIFRE)

To operacijo izvedemo samo v primeru, da je prišlo do napake med pred nastavljanjem šifre oziroma v kolikor pred nastavljene šifre ne poznamo.

Vrata trezorja morajo biti odprta, zapahi morajo biti blokirani (v položaju zunaj):

1) Vstavimo ključ za menjavo kombinacij z ročajem  (6) v odprtino na zadnji strani vrat in ga rahlo potiskamo proti notranjosti (slika 2) .

2) Regulator vrtimo  v levo, dokler se ključ  ne pogrezne (približno 5 mm).

3) Regulator vrtimo v desno, dokler se ključ  ne pogrezne  drugič.

4) Regulator vrtimo v levo, dokler  se ključ  ne pogrezne tretjič.

5) Izvlečemo ključ in pazimo, da se regulator ne premakne.

6) Pred nastavimo novo šifro, po postopku opisanem v poglavju B,  točke  3) do 10).

NAVODILA ZA UPORABO KLJUCAVNIC Z DVOBRADIM KLJUCEM

Vsakemu trezorju s klasično ključavnico na dvobradini ključ sta priložena dva originalna dvobrada ključa iz ponikalne medenine. To sta edina originalna ključa za ustrezno ključavnico.

PAZITE, DA NE IZGUBITE OBEH.

Pri proizvajalcu je sicer možno naročiti “surovce” za izdelavo kopije ključa pri usposobljenemu ključavničarju, vendar je v primeru izgube ključa, nadaljnja varnost trezorja seveda vprašljiva.

Ključ je potrebno vstaviti do konca v ključavnico. Trezor se odklepa z dvema obratoma ključa v desno in zaklepa z dvema obratoma ključa v levo. V kolikor se naredi le en obrat, se ključa ne da izvleci.

NAVODILA ZA UPORABO ELEKTRONSKE SIFRIRKE

Pred uporabo preberite navodila pazljivo in natančno do konca !

Elektronska šifrerka omogoča nastavitev 10.000.000 različnih kombinacij. Uporabnikova osebna šifra je lahko sestavljena iz ene do sedem številk. Upoštevajte, da preveč enostavna šifra ne more biti sinonim za varnost.

Ob nakupu trezorja je ena izmed odprtin za zapahe zaščitena s PVC zatičem, ki preprečuje zaprtje vrat. Zatič odstranite šele za tem, ko trezor opremite z ustreznimi baterijami

Tovarniško pred nastavljena začetna šifra je: 6.

NAMESTITEV BATERIJ Na notranji strani vrat trezorja je crn PVC pokrovček, pod katerim je prostor za baterije. V priloženi baterijski vložek vstavimo 4 enake alkalne baterije,  velikost AA, tip LR6, z napetostjo 1,5 V. Pazimo, da ne zamenjamo polov (+ in -). Baterijski vložek povežemo z zaklepnim mehanizmom s pomočjo vgrajenega dvopolnega priključka.

SEZNAM IN OSNOVNE FUNKCIJE INDIKATORJEV IN TIPK NA TIPKOVNICI

ELEKTRONSKE KLJUCAVNICE

OPIS                                                                                                   NAMEMBNOST

Indikator IN FUNZIONE       zelena lučka potrdi pravilnost izvedenega postopka

Indikator ERRORE               rdeca lučka opozori na napako pri izvajanju postopka

Indikator BATTERIE            rumena lučka opozori na oslabljene baterije

Indikator AL-EST                rdeča lučka potrdi priključitev zunanjega dovoda energije

Oštevilčene tipke od 0 do 9                                                   vnos šifre

Tipka ON                                                                         (aktiviranje tipkovnice)

Tipka COMB.                                                                     (nima uporabniške funkcije)

Tipka ENTER                                                                     potrditev izvedenega vnosa na tipkovnici

Elektronski zvočni signal        bip                                           potrdi posamezen vnos na tipkovnici

Kratek kovinski zvok                                                            potrdi deblokado zaklepnega mehanizma

Daljši elektronski pisk                                                           opozori na napačen vnos šifre

SPLOSNA OPOZORILA IN NAPOTKI

Na vsak nepravilen vnos (napako) nas opozori rdeči svetlobni indikator ERRORE,

vsak pravilno zaključeni vnos pa potrdi zeleni svetlobni indikator IN FUNZIONE.

Po vsakem vnosu je tipkovnica aktivna se približno 20 sekund. V kolikor prekinemo katerikoli postopek, ki ga izvajamo na tipkovnici, za več kot 20 sekund, se mehanizem samodejno izključi in je postopek potrebno ponoviti od začetka.

POSTOPEK  ODPIRANJA TREZORJA

Pred začetkom postopka odklepanja zaklepnega mehanizma, se prepričamo, da je krožna kljuka na vratih  obrnjena skrajno levo.

Vtipkamo pred nastavljeno šifro (ob prvem odpiranju mehanizma je to: 6, kasneje pa je to osebna šifra (od 1 do 7 številk), ki smo jo predhodno shranili). Vsak pritisk na posamezno številko mora spremljati zvočni signal (bip) in utrip zelenega indikatorja POWER.

Pritisnemo tipko ENTER, pri čemer se mora  prižgati zeleni indikator IN FUNZIONE in zaslišati kratek kovinski zvok, ki označuje, da je zaklepni mehanizem deblokiran.

Krožno kljuko na vratih obrnemo skrajno desno in trezor je odprt. Čas odpiranja od pritiska na tipko ENTER je približno 5 sekund. V kolikor v tem času ne obrnemo kljuke, se zaklepni mehanizem avtomatično blokira in postopek odpiranja moramo ponoviti.

OPOZORILO !

V  kolikor se pri vnosu šifre zmotimo petkrat zaporedoma, se zaklepni mehanizem samodejno blokira za 5 minut. V tem času utripa rdeči indikator ERRORE, na tipkovnici pa ni možno izvajati nobene operacije. Ta funkcija sluzi za dodatno varovanje pred uporabo nepooblaščenih oseb. Po preteku petih minut se po vsaki nepravilno vneseni šifri mehanizem blokira za nadaljnjih 5 minut. Varovalno funkcijo izniči samo vnos pravilne šifre.

SHRANJEVANJE OSEBNE SIFRE

Pred pričetkom postopka za shranitev nove šifre morajo biti vrata trezorja odprta, zapahi blokirani v položaju zunaj in krožna kljuka obrnjena skrajno levo.

Pritisnemo tipko ON, da aktiviramo tipkovnico.

Na notranji strani vrat trezorja, pod zgornjim robom, desno od črnega PVC pokrovčka baterij,  poiščemo okrogel gumb za menjavo šifre.

Pritisnemo gumb za menjavo šifre na notranji strani vrat in ga držimo stisnjenega dokler ne zaslišimo daljšega piska in na tipkovnici zagori zeleni indikator IN FUNZIONE.

Takrat spustimo notranji gumb in na tipkovnici vnesemo novo osebno šifro (od 1 do 7 številk).

Potrdimo s pritiskom na tipko ENTER.

Pozor: Nekateri  trezorji imajo gumb za spremembo kode na zunanji strani vrat trezorja (gumb COMB). Postopek za spremembo kode je enak kot pri opisu zgoraj le gumb (COMB.) prevzame funkcijo notranjega gumba za spremembo kode.

Ce je nova šifra uspešno vnesena in shranjena, slišimo daljši potrditveni zvočni signal in hkrati zasveti zeleni indikator IN FUNZIONE.

Ce nova šifra ni sprejeta, poleg daljšega zvočnega signala (piska) zasveti rdeči indikator ERRORE. Vse postopke za vnos šifre moramo ponoviti.

P O S E B N O   O P O Z O R I L O !

UCITE SE NASTAVLJANJA NOVE SIFRE PRI ODPRTIH VRATIH TREZORJA !!!

Ce do sedaj niste imeli se nikoli opravka s podobnim sistemom ter prvič pred nastavljate šifro za odpiranje mehanizma vam priporočamo, da vrata trezorja zaprete in blokirate zapahe šele takrat, ko ste prepričani, da postopek pred nastavljanja in vnosa šifre popolnoma obvladate.

VZDRZEVANJE

Elektronski mehanizem šifrerke je občutljiv na napetost električnega napajanja.

Za brezhibno delovanje mehanizma je nujno, da uporabljamo ustrezne, kvalitetne, alkalne baterije.

Ko menjamo baterije, vedno zamenjamo vse baterije z novimi.

Ko je tipkovnica aktivna, nas na oslabljene baterije opozarja rumeni indikator BATTERIE. V kolikor baterij ne zamenjamo z novimi, tipkovnica po določenem času preneha reagirati na vnose. Odklepanje zaklepnega mehanizma je v takem primeru mogoče samo z zunanjim dovodom energije.

ZUNANJI DOVOD ENERGIJE

Vsakemu trezorju z elektronsko šifrerko je poleg baterijskega vložka priložen tudi dvopolni priključek za priključitev zunanjega dovoda energije. V primeru, da nismo pravočasno zamenjali oslabelih baterij, moramo odpiranje zaklepnega mehanizma omogočiti s priključitvijo tipkovnice na zunanji dovod energije.

Na dvopolni del priključka za zunanji dovod energije priključimo novo alkalno baterijo, tip     6LR61, z napetostjo 9V.

Vtikač priključka za zunanji dovod energije vstavimo v odprtino, ki se nahaja levo spodaj na tipkovnici šifrerke,  pod tipko COMB. Prižge se rdeči indikator AL-EST, ki potrjuje priključitev zunanjega dovoda energije.

Izvedemo postopek odpiranja zaklepnega mehanizma, kot je opisano v poglavju ODPIRANJE TREZORJA in odpremo trezor.

Zamenjamo baterije v trezorju, kot je opisano v poglavju NAMESTITEV BATERIJ.

Stalna uporaba zunanjega dovoda energije za odpiranje trezorja ni priporočljiva.

 

P O S E B N O   O P O Z O R I L O !

NE POZABITE SIFRE !!!

Zaradi maksimalne varnosti uporabnikov ni možna zunanja ponastavitev elektronske ključavnice.

Odklepanje zaklepnega mehanizma in shranitev nove šifre sta možna izključno z vnosom zadnje pravilno shranjene šifre.

VARNOSTNE OMARE – NAVODILA ZA UPORABO ELEKTRONSKE SIFRIRKE

Pred uporabo preberite navodila pazljivo in natančno do konca !

Elektronska šifrerka omogoča nastavitev 10.000.000 različnih kombinacij. Uporabnikova osebna šifra je lahko sestavljena iz dveh do sedmih številk. Upoštevajte, da preveč enostavna šifra ne more biti sinonim za varnost. Ob nakupu varnostne omare preverimo ali so priložena ustrezna stojala za puške oz. police. Pri omarah s policami najprej namestimo stranska nosilca polic in nato poljubno vstavimo in razmestimo police.

NAMESTITEV BATERIJ

Na notranji strani vrat omare je črn PVC pokrovček, pod katerim je prostor za baterije. V priloženi baterijski vložek vstavimo 6 enakih alkalnih baterij,  velikost AA, tip LR6, z napetostjo 1,5 V. Baterijski vložek povežemo z zaklepnim mehanizmom s pomočjo vgrajenega dvopolnega priključka. Pazimo, da ne zamenjamo polov (+ in -).

SERVISNA KLJUCAVNICA IN CEVNI KLJUC

Varnostna omara je opremljena z dodatno servisno ključavnico, ki se nahaja levo nad tipkovnico (odprtina je prekrita z okroglim črnim PVC zatičem). Priložen je servisni cevni ključek. Z njim je možno neodvisno odkleniti zaklepni mehanizem, ne glede na elektronsko šifrerko oz. pred nastavljeno šifro.

Ključek vstavimo v odprtino servisne ključavnice in ga potisnemo do konca. Zavrtimo ga do konca desno in trezor odpremo s krožno kljuko na vratih.

Priporočamo, da se odpiranje s servisnim ključem uporablja izključno v primeru kadar odpove elektronska šifrerka, ključ pa naj se hranijo tako, da nepooblaščene osebe nimajo dostopa do njega in nikakor ne v sami omari !

SHRANJEVANJE OSEBNE SIFRE

Pred pričetkom postopka za shranitev nove šifre morajo biti zapahi blokirani v položaju zunaj in krožna kljuka obrnjena skrajno levo.

Na notranji strani vrat trezorja, pod zgornjim robom, desno od črnega PVC pokrovčka baterij,  poiščemo okrogel gumb za menjavo šifre.

Pritisnemo gumb za menjavo šifre na notranji strani vrat in ga držimo stisnjenega dokler ne zaslišimo daljšega piska.

Takrat spustimo notranji gumb in na tipkovnici vnesemo novo osebno šifro (od 2 do 7 številk).

Potrdimo s pritiskom na tipko ENTER.

Ce je nova šifra uspešno vnesena in shranjena, slišimo daljši potrditveni zvočni signal.

P O S E B N O   O P O Z O R I L O !

Ce do sedaj niste imeli se nikoli opravka s podobnim sistemom ter prvič pred nastavljate šifro za odpiranje mehanizma, vam priporočamo, da vrata trezorja zaprete in blokirate zapahe šele takrat, ko ste prepričani, da postopek odpiranja popolnoma obvladate.

POSTOPEK  ODPIRANJA VARNOSTNE OMARE

Pred začetkom postopka odklepanja zaklepnega mehanizma, se prepričamo, da je krožna kljuka na vratih  obrnjena skrajno levo.

Vtipkamo pred nastavljeno osebno šifro (od 2 do 7 številk), ki smo jo predhodno shranili).

Pritisnemo tipko ENTER zaslišati je kratek kovinski zvok, ki označuje, da je zaklepni mehanizem deblokiran.

Krožno kljuko na vratih obrnemo skrajno desno in omara je odprta. Čas odpiranja od pritiska na tipko ENTER je približno 5 sekund. V kolikor v tem času ne obrnemo kljuke, se zaklepni mehanizem avtomatično blokira in postopek odpiranja moramo ponoviti.

 

OPOZORILO !  NE POZABITE SIFRE !!!

V  kolikor se pri vnosu šifre zmotimo petkrat zaporedoma, se zaklepni mehanizem samodejno blokira za 5 minut, na tipkovnici pa ni možno izvajati nobene operacije. Ta funkcija sluzi za dodatno varovanje pred uporabo nepooblaščenih oseb. Po preteku petih minut se po vsaki nepravilno vneseni šifri mehanizem blokira za nadaljnjih 5 minut. Varovalno funkcijo izniči samo vnos pravilne šifre.

SPLOSNA OPOZORILA IN NAPOTKI

Po vsakem vnosu je tipkovnica aktivna se približno 10 sekund. V kolikor prekinemo katerikoli postopek, ki ga izvajamo na tipkovnici za daljši čas, se mehanizem samodejno izključi in je postopek potrebno ponoviti od začetka.

VZDRZEVANJE

Elektronski mehanizem šifrerke je občutljiv na napetost električnega napajanja.

Za brezhibno delovanje mehanizma je nujno, da uporabljamo ustrezne, kvalitetne, alkalne baterije.

Ko menjamo baterije, vedno zamenjamo vse baterije z novimi.

Ko so baterije oslabljene nas pri pritisku vsake tipke na tipkovnici, na to opozori podaljšan zvočni signal. V kolikor baterij ne zamenjamo z novimi, tipkovnica po določenem času preneha reagirati na vnose. Odklepanje zaklepnega mehanizma je v takem primeru mogoče samo s servisnim ključem.

ZA CENO IN OSTALA VPRAŠANJA NAM POŠLJITE POVPRAŠEVANJE IN Z VESELJEM VAM BOMO POMAGALI DO CELOVITE REŠITVE.

Stopite v stik z nami kjer vam bodo naši usposobljeni
strokovnjaki odgovorili v najkrajšem možnem času.